Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. wznawia działalność Przedszkole Publiczne Źródełko w Golczewie. Chętni rodzice proszeni są o wypełnienie zamieszczonej na stronie szkoły deklaracji i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły osobiście lub mailowo na adres szkola@szkola.golczewo.pl . Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa dostępnymi na stronie szkoły.Bardzo prosimy o składanie deklaracji przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż wiąże się to z zapewnieniem wyżywienia dla dziecka.

Pytania dotyczące działalności przedszkola proszę kierować do dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie tel. 91 32 16 996.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
Mariusz Michalik