Żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte do 24 maja. Matura 2020 tylko pisemna, rozpocznie się od 8 czerwca i zakończy 29 tego miesiąca. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca. To decyzja rząd w związku z epidemią koronawirusa.

W związku z epidemią koronawirusa rządu uznał, że warunki nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Placówki te pozostaną zamknięte do 24 maja. Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Za kilka dni rząd poda informacje, czy „będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej”.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił, że egzaminy maturalne odbędą się od 8 czerwca do końca miesiąca. Matura 2020 będzie tylko pisemna. W tym roku bez matur ustnych – oświadczył szef MEN. Z kolei egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca.  Od 22 czerwca rozpoczną się z kolei egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych. Obecny na konferencji prasowej minister nauki dodał, że jest możliwe, iż rok akademicki rozpocznie się w normalnym trybie.