IMG_8845

Przebudowa drogi gminnej Korzęcin-Korzęcin Kolonia została zakończona. Uroczystość  przecięcia symbolicznej wstęgi odbyła się 9.12.2017 r. Wzięli w niej udział mieszkańcy sołectwa, władze gminy Wolin, radni i sołtysi Gminy Wolin. Swoją obecnością sołectwo Korzęcin zaszczycił również Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

IMG_8831

Inwestycję zrealizowało Konsorcjum firm: MABUD Bogdan Dembowski oraz RODBUD GRYFICE Janusz Rodkiewicz, z Gryfic, za wynagrodzeniem w kwocie 599 tys. zł.

IMG_8807

Droga dojazdowa klasy D, o długości 1,48km, została wykonana w technologii z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres prac obejmował również wykonanie mijanek, zjazdów, gruntowych poboczy oraz renowację rowów przydrożnych.

IMG_8805

Realizację inwestycji wsparło Województwo Zachodniopomorskie, w ramach środków na dofinansowanie realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, udzielając dotacji w kwocie 240 tys. zł.

UM w Wolinie