Na ostatniej prostej znalazły się prace związane z modernizacją ulicy Miodowej w Golczewie. Inwestycja uzyskała 70 procentowe dofinansowanie zewnętrzne i jest prowadzona od początku czerwca.

– Wkład własny gminy Golczewo w tę inwestycje jest zbliżony do kosztów wybudowania w tym miejscu chodnik – nie kryje zadowolenia Burmistrz Zieliński.

W Golczewie niebawem rozpocznie się przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej. Wykonawca zadania „KRISTONE” Krystian Suda z siedziba w Karczewie 8, 72-310 Płoty, zaoferował wykonanie zadania za kwotę 2,26 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie zewnętrzne.