To kolejny dobry dzień w tym roku dla Gminy Golczewo. Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński podpisał umowę na wykonanie zadania „Przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie wraz z robotami powiązanymi” . Wykonawca zadania „KRISTONE” Krystian Suda z siedziba w Karczewie 8, 72-310 Płoty, zaoferował wykonanie zadania za kwotę 2,26 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie zewnętrzne.

W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia dróg oraz ciągów pieszych, powstaną nowe miejsca parkingowe i chodniki oraz kanalizacja deszczowa, a także zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne wzdłuż ulic i skrzyżowań. Uporządkowany zostanie również plac parkingowy na wysokości kościoła.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkujących przebudowywane drogi i ciągi piesze poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych. Przebudowa potrwa 8 miesięcy. Urzędnicy proszą mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwania robót budowlanych. Rozpoczęta inwestycja jest częścią projektu pn. „Przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie wraz z robotami powiązanymi” finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.