Pełną parą idą prowadzone przez firmę Tauber Polska roboty związane z przebudową drogi do boiska sportowego w Świerznie. Przypomnijmy zadanie uzyskało 80% dofinansowanie od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Drogę w kierunku boiska sportowego przebuduje firma Tauber Polska. Na ten cel gmina otrzymała aż 80% dofinansowania z funduszu dróg samorządowych. Zgodnie z umową nowa droga z kostki polbruk zostanie wykonana do końca września. Całkowita wartość zadania to 1.396.113,96 złotych. Pozyskane dofinansowanie wynosi 1.144.279,64 złotych

Inwestycja obejmuje usunięcie dotychczasowej jezdni, wykonanie podbudowy, wykonanie przebudowy zjazdów z kostki betonowej, ciągów pieszych, wyniesionych przejść dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających, poboczy gruntowych oraz ustawienie oznakowania.