14 z 15 radnych powiedziało „Tak” Wójtowi Radosławowi Drozdowiczowi na realizację przyszłorocznego proinwestycyjnego budżetu. Samorządowiec przygotował szereg mniejszych i większych zadań do realizacji, które w zamierzeniu kontynuując przyjętą przez niego od początku urzędowania strategię, mówiącą o tym, żeby Gmina Świerzno stała się #gminąnowychszans. Przeciwna temu kierunkowi działań była radna Lidia Sudnik.

Zamierzeń jest naprawdę sporo, a jeżeli dojdą do skutku, będzie to z pewnością jeden z bardziej obfitujących w zadania inwestycyjne budżetów. 200 tys. złotych na doposażenie spółki komunalnej – zakup ciągnika i koparki tak, aby spółka mogła w jakiś sposób funkcjonować, dalsza modernizacja urzędu z PRLowskiego skansenu w XXI wieczny obiekt – konkretnie wymianę drzwi i podłóg w związku z zaleceniami BHP, zakup nowego sprzętu komputerowego. Przebudowa drogi gminnej w Krzepocinie, Kaleniu, Duniewie, przebudowa chodnika w Jatkach.

Gmina zmodernizuje plac przy OSP w Gostyniu, tak aby mogli korzystać z niego strażacy, po niezbyt fortunnej modernizacji przejścia przez Gostyń, przebudowa drogi w kierunku cmentarza, rozbudowa remizy OSP w Stuchowie z gotowych elementów, modernizacja budynku szkoły w Świerznie na potrzeby utworzenia przedszkola, modernizacja hali sportowej przeprowadzona zgodnie z zaleceniami straży pożarnej i sanepidu w tym wymiana oświetlenia obniżająca koszty funkcjonowania, odświeżenie i remont szkoły w Stuchowie zgodnie z zaleceniami instytucji kontrolnych pod czujnym okiem konserwatora. Wójt planuje także modernizację świetlic wiejskich w Stuchowie czy Gostyniu. Budowa chodniku w Jatkach od mostu w dalszą część wioski, zabezpieczenie pieniędzy na przebudowę drogi z Jatek do Będzieszewa za bagatela 5 mln złotych. 

Inwestycje planowane są z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego chociażby z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wielu innych źródeł.