Mający sam sobie zagwarantować nieodwoływalność prezes Adrian Guranowski żegna się z funkcją. To nie jedyna zapowiadana decyzja związana ze spółką PGK Eksploatacja. W podmiocie zaszły także zmiany w strukturze udziałowej. 

Obecnie w skład spółki PGK Eksploatacja wchodzą dwa podmioty:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dysponujące 10 udziałami oraz Green Managment Group dysponujące 40 udziałami. Nowym prezesem spółki została Hanna Marlière z Green Managment Group.

To właśnie ten podmiot ma dostarczyć technologię oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie chociażby uwarunkowań prawnych regulujących gospodarkę odpadami doprowadzić do inwestycji związanej z przebudową kompostowni i parku recyklingu na terenie gminy Kamień Pomorski. Obydwie inwestycje mają zmniejszyć koszty związane z odbiorem odpadów.