Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej, która ma ochronić Polskę i naszą gospodarką przed negatywnym wpływem ze strony koronawirusa. To nie tylko rozwiązania, które mają pomóc firmom, ale także zwykłemu Kowalskiemu.

1. W firmach z problemami Państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60% jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników.

2. Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.

3. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

4. Pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach,

5. Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

6. UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.

7. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80% gwarancjami de minimis BGK.

8. Firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.

9. Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.

10. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.

11. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.

12. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.

13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.

14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.

15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.

16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.

17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.