Gmina Golczewo uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie. Projekt został wybrany pośród 69 inwestycji w naszym województwie.

Na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” udało się pozyskać 1.839.741,50 zł dofinansowania. Planuje się tam przebudowę jezdni, przebudowę i budowę ciągów pieszych, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę i przebudowę zjazdów do poszczególnych posesji i przyległych terenów w obszarze zabudowanym. Ponadto projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanych do przebudowy dróg oraz nowoczesne oświetlenie.

Cieszę się, że udało się pozyskać tak duże środki na tą inwestycję. Pozyskana kwota prawie 2 milionów złotych pozwoli na kompleksową renowację dwóch ulic w centrum miasta. Tym bardziej jestem zadowolony z tego dofinansowania, że pomimo tak trudnej sytuacji, udaje się nam sprawnie działać na rzecz rozwoju naszej gminy – stwierdza Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Nieodzownym elementem zdania jest przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 oraz skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ulicami: Os. Zdrojowe, Słoneczna i Jedności Narodowej. Projekt podniesie poziom bezpieczeństwa, o który od dawna wnioskują mieszkańcy, a mianowicie powstaną  dodatkowe przejścia  dla pieszych, nowe ciągi piesze oraz progi zwalniające. Zwiększy się również liczba miejsc parkingowych wzdłuż ulic, co znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom.

Jest to kolejna inwestycja po przebudowie ulicy Miodowej realizowania we współpracy z Funduszem Dróg Samorządowych. Rozpoczęcie projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku. Wartość inwestycji oszacowano na 2,3 mln złotych, z czego Gmina uzyskała 1,9 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.