W Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej rozpoczęto związane z przygotowaniem stałej wystawy multimedialnej poświęconej odkryciu prototypu kondensatora elektrycznego przez Ewalda von Kleista. Roboty budowlane ruszyły także w dworze von Kleista. – Za rok miejsce, w którym dokonano niezwykłego odkrycia będzie nową atrakcją turystyczną Pomorza Zachodniego – informuje dyrektor Grzegorz Kurka. 

W MHZK stanie warta blisko 2,5 mln złotych wystawa obrazująca dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki. Na ten cel gmina pozyskała ponad 2 mln złotych dofinansowania. 

– Trwało to siedem lat, a dziś jest szansa, aby odkryć go na nowo i pokazać nie tylko nam tu w Kamieniu, ale także na Pomorzu Zachodnim, czy w kraju. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie obecny Burmistrz oraz marszałek Olgierd Geblewicz, który przyznał nam dofinansowanie – podkreślił w trakcie jednego ze spotkań Grzegorz Kurka.

Wystawa będzie w pełni multimedialna, co pozwoli w najlepszy sposób przybliżyć postać naukowca i jego wpływu na rozwój elektrostatyki na świecie. Dlatego też na wystawie oprócz dokonań Ewalda von Kleista pokazane będą inne czołowe postacie tamtego okresu jak np. ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych Benjamin Franklin, który za pomocą butelki lejdejskiej wykonywał własne doświadczenia z elektrycznością.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacji w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „ Rozwój zasobów endogenicznych”.