Kolejnej jesieni w ramach wolontariatu członkowie UTW brali udział w pracach porządkowych na Alei przy ścieżce rowerowej we Wrzosowie. Nasi wolontariusze przycinali i przenosili  gałęzie na miejsce składowania, skąd zostaną zabrane na wysypisko.

Ponieważ rośliny bardzo szybko się rozrastają, a chętnych do pracy nie widać, członkowie UTW co roku pomagają koledze – Andrzejowi, głównemu pomysłodawcy i opiekunowi tego pięknego miejsca, utrzymać w ryzach bujną zieleń.

Na koniec pracy, po ciepłej kawie, wszyscy pracujący w podziękowaniu otrzymali od niego własnoręcznie wychodowaną sadzonkę do swojego ogródka. 

źródło:
UTW Kamień Pomorski