Po blisko dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac związanych z modernizacją ulicy Zdrojowej oracz części ulicy Dworcowej widać coraz większe postępy. Wykonywane roboty to pierwszy z trzech etapów modernizacji okalającego dworzec obszaru.

Pierwszy etap prac obejmuje przebudowę ulicy Zdrojowej i ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Dziwnowską w kierunku sklepu Netto.

Przebudowę prowadzi firma Met – Instal z Goleniowa. Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz modernizację infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa zapasowej kanalizacji kablowej).

Wkład własny ze strony gminy wynosi 1,2 mln zł. Zgodnie z harmonogramem prac, całość prac ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 roku.