W Golczewie zakończono nabór propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku. Łącznie wpłynęło 21 propozycji, które w dalszym etapie zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Zespół Opiniujący.

Burmistrz Golczewa 17 lutego powołał Zespół Opiniujący w następującym składzie: Bartłomiej Musiał, Justyna Śliwak, Piotr Kalczyński, Beata Kaczmarek, Tomasz Caban, Jacek Strumiński, Małgorzata Wójcik – przedstawiciel Burmistrza Golczewa, Aleksandra Lisiczko – przedstawiciel Burmistrza Golczewa, Jessica Balbus – przedstawiciel Burmistrza Golczewa.

Złożone propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2020:

 1. Dożynki Sołeckie 2020 w Niemicy;
 2. Naprawa dojazdowych do posesji w Koplinie Sołectwo Niemica;
 3. Zakup samochodu do klubu sportowego LKS Baszta;
 4. Udostępnienie nasypu kolejowego po byłej kolei wąskotorowej do ruchu pieszo-rowerowego;
 5. „Przyjazne otoczenie – pozytywne zastawienie”;
 6. Montaż miejsc do siedzenia (trybuny) dla widzów przy kompleksie sportowym ORLIK w Golczewie;
 7. Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Mechowie;
 8. „Świetlica – mój wolny czas poświęcam na pasję” – remont małej świetlicy Wysoka Kamieńska;
 9. Działanie w ramach profilaktyki zdrowotnej seniorów w gminie Golczewo – rehabilitacja seniorów w gabinetach SPOZ w Golczewie;
 10. Ogrzewanie świetlicy wiejskiej i montaż instalacji fotowoltaicznej w Kłębach;
 11. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Golczewo poprzez zwiększenie mobilności strażaków OSP Golczewo. Doposażenie w nowy sprzęt ochrony osobistej – zakup 6 hełmów wraz z latarkami oraz zakup pralki i środków chemicznych do prania ubrań specjalnych;
 12. Badanie przesiewowe USG – „Nie Nowotworom u dzieci”;
 13. Postawienie lampy oświetleniowej ulicznej na ul. Szkolnej w Golczewie;
 14. Turniej piłki nożnej;
 15. Bezpieczne przystanki autobusowe – sołectwo Drzewica;
 16. „Siłownia zewnętrzna – zdrowym trybem na życie” w miejscowości Upadły;
 17. „DAJ TO GŁOŚNIEJ” – Zakup nagłośnienia i strojów scenicznych dla grupy Teatralno-Kabaretowej „Dystans” z Golczewa;
 18. Remont i wyposażenie sal lekcyjnych, korytarza i wejścia do Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej;
 19. „Można różnić się pozytywnie” przeciwdziałanie dyskryminacji, marginalizacji i wykluczeniu;
 20. Rozbudowa remizy OSP w Kozielicach – I etap;
 21. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mechowo.

UM w Golczewie