Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała otwarcia ofert na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście – Dargobądz o długości 17 km. Chęć budowy zadeklarowało 6 wykonawców. Najniższą kwotę wynoszącą 688,8 mln złotych złożyła firma POLAQUA. W przyszłym tygodniu planowane jest otwarcie ofert dla odcinka Dargobądz – Troszyn. Cała trasa S3 od Świnoujścia do Troszyna ma być gotowa w 2024 roku.

Odcinek Świnoujście – Dargobądz to jeden z dwóch odcinków realizacyjnych S3 Świnoujście-Troszyn o łącznej długości 33 km. Przetargi na oba odcinki zostały ogłoszone na początku grudnia ubiegłego roku. W ramach zamówienia wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19-22 miesięcy (skrócenie tego okresu to jedno z kryteriów przetargu). Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Odcinek S3 Świnoujście – Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu.