Poznaliśmy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich gminy Kamień Pomorski. Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z miasta Kamień Pomorski zostaną podane osobną informacją. Urzędnicy proszą, aby osoby zainteresowane zapisały się na listę. Odbiorem odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.