Urzędnicy z wolińskiego magistratu publikują harmonogram odbioru odpadków komunalnych – zmieszanych oraz tych zbieranych w sposób selektywny jaki będzie prowadzony w styczniu 2020 roku przez firmę Remondis. Przypomnijmy, to właśnie ten podmiot, w dalszym ciągu będzie zajmować się odbiorem nieczystości od mieszkańców gminy.