Gmina Kamień Pomorski przedstawiła harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla terenów miejskich i wiejskich, który prowadzony będzie w czerwcu 2020 roku. Realizacją tego zadania zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim.