Znacie swoich dzielnicowych? Komenda Powiatowa Policji, postanowiła zaprezentować osoby, odpowiedzialne za wasze sprawy. Podane adresy mailowe ułatwi Wam kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

MIASTO I GMINA KAMIEŃ POMORSKI

st. sierż. Marcin Łyjak

telefony kontaktowe:

47 78 34 523

695 911 536 (aktywny podczas służby obchodowej)

adres email:

dzielnicowy.kamienpomorski1@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr I (teren miejski) obejmuje:

Miasto Kamień Pomorski ulice: Bałtycka, Bankowa, Basztowa, Garncarska, Gryfitów, Chopina, Jagiełły, Kanałowa, Klasztorna, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Księcia Kazimierza I, Lipowa, Mariańska, Mickiewicza, Moniuszki, Obrońców Warszawy, Ogińskiego, Okrzei, Paderewskiego, Parkowa, Piastowa, Plac Katedralny, Plac Wolności, Pocztowa, Rybacka, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Solskiego, Słowackiego, Spółdzielniana, Staromiejska, Stary Rynek, Strzelecka, Szymanowskiego, Szpitalna, 3-go Maja, Warcisława I, Wąska, Widokowa, Wilków Morskich, Witosa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego, Żółcińska, Żwirki i Wigury.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku:

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz spotkań z przewodniczącymi rad osiedli podległego rejonu służbowego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ustalono, że głównym problemem w rejonie, jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonach sklepu spożywczego przy ul. Bałtyckiej. Wskazana ulica znajduje się w centrum miasta. Przeprowadzono także analizę zagadnienia z której wynika, że mieszkańcy Kamienia Pomorskiego kilkakrotnie zgłaszali problem wskazując go dzielnicowemu. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zjawiska.

sierż. szt. Grzegorz Konarski

telefony kontaktowe:

47 78 34 573

571 323 813 (aktywny podczas służby obchodowej)

adres email:

dzielnicowy.kamienpomorski2@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr II (teren miejski) obejmuje:

Miasto Kamień Pomorski ulice: Chrobrego, Długosza, Dworcowa, Dziwnowska, Gryficka, Jedności Narodowej, Kilińskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Makuszyńskiego, Matejki, Mieszka I, Norwida, Nowoogrodowa, Nowoprojektowana, Okrężna, Orzeszkowej, Polna, Prusa, IV Pułku Piechoty, Rejtana, Reymonta, Rzemieślnicza, Słoneczna, Szczecińska, Topolowa, Willowa, Wolińska.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku:

W wyniku rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest zanieczyszczanie ulicy Cypriana Kamila Norwida. Osoby zamieszkujące przy ulicy C.K. Norwida wystawiają w obrębie pasa drogowego śmieci w plastikowych workach przeznaczone do wywozu przez firmę PGK Kamień Pomorski, worki te stoją niejednokrotnie przez okres dłuższy niż tydzień, popełniając tym samym wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.Powyższa ulica jest drogą dojazdową do głównej bramy cmentarza co wiąże się z dużym natężeniem ruchu kołowego i pieszego. Gro osób udających się na cmentarz a głównie osoby przyjezdne w okresach świątecznych mogą traktować powyższą ulicę jako niechlubną wizytówkę miasta.W związku z powyższym pojęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu zminimalizowania a nawet całkowitego wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

sierż. szt. Katarzyna Jurewicz

telefony kontaktowe:

47 78 34 523

571 323 822 (aktywny podczas służby obchodowej)

adres email:

dzielnicowy.kamienpomorski3@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr III (teren pozamiejski) obejmuje:

Miejscowości: Benice, Borucin, Borzysław, Buniewice, Buszęcin, Chrząstowo, Chrząszczewko, Chrząszczewo, Ducino, Dusin, Gościsław, Ganiec, Giżkowo, Górki, Grabowo, Grębowo, Jarszewo, Jarzysław, Kukań, Kukułowo, Mokrawica, Miłachowo, Płastkowo, Połchowo, Radawka, Rarwino, Rekowo, Rozwarowo, Rzewnowo, Rzewnówek, Sibin, Skarychowo, Śniatowo, Stawno, Strzeżewko, Świniec, Szumiąca, Trzebieszewo, Wrzosowo, Żółcino.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku:

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu 3 gm. Kamienia Pomorskiego miejscowości Benice oraz w oparciu o „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”  ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego (pod adresem 72-400 Benice7b).  Zjawisko to nasila się znacząco w okresie letnim. W ostatnim zgodnie z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” odnotowano  zagrożenie polegające na „spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem”. Wykroczenia, których się dopuszczają  występują najczęściej w porze porannej lub wieczorowo nocnej. W związku  z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego omawianym terenie w celu wyeliminowania przedmiotowego zjawiska.

sierż. Katarzyna Krupa

telefony kontaktowe:

47 78 34 568

47 78 34 569

571 323 816 (aktywny podczas służby obchodowej)

571 323 817 (aktywny podczas służby obchodowej)

adres email:

dzielnicowy.kamienpomorski10@sc.policja.gov.pl

dzielnicowy.kamienpomorski11@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr X (teren miejski) obejmuje:

Miejscowości: Golczewo.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2020 do 01 stycznia 2021 roku:

W wyniku licznych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 10
oraz z przewodniczącym Rady Osiedla w Golczewie ustalono, że głównym problemem w rejonie służbowym jest poruszanie się z dużą prędkością pojazdów samochodowych przemieszczających się ul. Zwycięstwa czego skutkiem jest zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców będących uczestnikami ruchu ulicznego na tym odcinku drogi. Zagrożenie to występuje całodobowo i cyklicznie. Podczas rozmów z mieszkańcami Golczewa ustalono, że podejmowane wcześniej działania na terenie miejscowości przynosiły tylko krótkotrwały efekt, tj w czasie kiedy policjanci podejmowali czynności służbowe. W związku z powyższym podjęto decyzję o działaniu priorytetowym na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr XI (teren pozamiejski) obejmuje:

Miejscowości: wsie na terenie gminy Golczewo: Koplino, Niemica, Samlino, Wołowiec, Mechowo, Gacko, Zielonka, Unibórz, Branisławice, Kłęby, Ronica, Kłodzino, Drzewica, Gadom, Kretlewo, Wysoka Kamieńska, Książ, Strażnica, Niwka, Kozielice, Dargoszewo, Dargoszewko, Kłodzinoo, Dobromyśl, Upadły, Żabie, Sosnowice.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań i licznych rozmów z pracownikami Pogotowia Ratunkowego, pracownikami Straży Pożarnej, Policjantami oraz osobami rozwożącymi przesyłki (tzw. kurierzy, listonosze) jak również mieszkańcami gminy Golczewo oraz sołtysami sołectw na terenie gminy ustalono, że głównym problemem w rejonie jest brak prawidłowych oznaczeń budynków co w przypadku podejmowania czynności ratowniczych np. przez pogotowie ratunkowe lub inne służby, szczególnie w porze wieczorowo – nocnej stwarza problem z szybkim i bezpośrednim dotarciem do miejsc – adresów gdzie znajdują się osoby oczekujące pomocy.Właściciele, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z tego, że niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jest wykroczeniem z art. 64 §1 kw i podlega karze grzywny do 250zł albo karze nagany, tej samej karze podlega kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.Brak oznaczeń nieruchomości może doprowadzać do wydłużenia czasu reakcji – odnalezienia danej posesji w przypadku działania służb ratunkowych jak również pojawić się może problem z dostarczeniem przesyłek kurierskich, przez tzw. kurierów, którzy praktycznie każdego dnia pojawiają się z przesyłkami na terenie gminy Świerzno.W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na terenie miejscowości Kłęby, Ronica, Drzewica, Kłodzino w celu wyeliminowania powyższego problemu.

GMINA ŚWIERZNO

mł. asp. Dariusz Surowiecki