Uprzejmie przypominamy iż od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju prowadzone jest badanie rolnicze jakim jest Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy, realizowany jest raz na 10 lat we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Ponadto informujemy, ze w Gminie Dziwnów samospisu można dokonać w Gminnym Biurze Spisowym z siedzibą w budynku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów.

Gminne Biuro spisowe pełni dyżur spisowy w dni robocze w godzinach pracy urzędu – w siedzibie urzędu. W weekend Gminne Biuro Spisowe nie pełni dyżuru, chyba ze otrzyma wnioski od respondentów, że chcieliby skorzystać ze stanowiska do samospisu. Będzie to możliwe po uprzednim ustaleniu z respondentami daty i godziny ich wizytyw Gminnym Biurze Spisowym.

W związku z panującym stanem epidemii prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli by dokonać samospisu w Gminnym Biurze Spisowym o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: 91 32 75 163; 91 32 75 177 oraz 501 958 830 celem umówienia się na spotkanie.