Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż dysponuje środkami finansowymi skierowanych do aktywizacji osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim. Wsparcie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Na co można uzyskać środki? Na pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne oraz szkolenia.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
  • kobiety.

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona w sposób ciągły. Wnioski oraz kryteria dotyczące poszczególnych form można pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz Punkcie Obsługi w Wolinie lub na stronie internetowej: https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nrumerem telefonu: 91 38 20 285

  • Staże – wewętrzny: 30
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wewętrzny: 26
  • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wewętrzny: 26
  • Prace interwencyjne  – wewętrzny: 29
  • Szkolenia – wewętrzny:28

Uwaga!
Po najechaniu i naciśnięciu kursorem myszki lub klawiaturą komputera w aktywny link umieszczony wyżej, zostaną Państwo przekierowani do strony strona zostanie otwarta w osobnym oknie.

źródło:
PUP