W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje o organizacji pracy Urzędu.

Od dnia 16.11.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim będzie NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW do odwołania. Obsługa odbywać się będzie w trybie zdalnym. Sprowadza się ona do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Obywatelom, z wyłączeniem jednak bezpośredniej obsługi interesantów. Pracownicy Urzędu pracują w godzinach pracy Urzędu bez zmian.

Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PUP w Kamieniu Pomorskim proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 lub o przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną, mailową lub za pośrednictwem ePUAP,  lub http://praca.gov.pl

W sprawach, indywidualnych bezpośrednia obsługa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego określonego w odrębnych przepisach. Osobiste złożenie dokumentów (np. wniosków) w Urzędzie możliwe jest poprzez umieszczenie ich w skrzynce podawczej przy wejściu w przedsionku Urzędu lub skrzynce umieszczonej na ścianie budynku (przy wejściu). Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się poniżej.

Informacje szczegółowe:

Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać przez portal http://praca.gov.pl:

Pełna rejestracja elektroniczna dla osób, które dysponują podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. W przypadku pełnej rejestracji elektronicznej dniem rejestracji jest dzień wprowadzenia danych, załączenia do wniosku wymaganych dokumentów i potwierdzenia ich jednym z ww. podpisów.

Dodatkowo w przedsionku wyłożone są karty rejestracyjne, które należy wypełnić i wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu w przedsionku Urzędu lub skrzynki umieszczonej na ścianie budynku (przy wejściu).

W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z numerem telefonu:

W pozostałych sprawach proszę kontaktować się z wybranym działem:

 • Dyrektor  – (91) 38 20 285 w. 13
 • Sekretariat – ( 91) 38 20 285 w. 12
 • Kierownik CAZ/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – (91) 38 20 285 w. 17, 693 422 279
 • Staże/ Projekty – (91) 38 20 285 w.30, 509 360 814
 • Dotacje – (91) 38 20 285 w. 26, 513 348 146
 • Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy – (91) 38 20 285 w. 26, 513 348 146
 • Doradztwo zawodowe/ bony na zasiedlenie – (91) 38 20 285 w. 25, 509 363 593
 • Szkolenia osób bezrobotnych/ bony szkoleniowe – (91) 38 20 285 w. 28, 509 363 593
 • Prace interwencyjne/Roboty publiczne/Prace społecznie – użyteczne – (91) 38 20 285 w. 29, 509 360 893
 • Pośrednictwo Pracy:  (91) 38 20 285 w. 22, 513 348 168, 513 348 169
 • Cudzoziemcy – (91) 38 20 285 w. 22 lub w.27, 513 348 168, 513 348 169, 513 348 156
 • Statystyka/ Informacja starosty – (91) 38 20 285 w. 32, 509 373 154
 • Kierownik referatu – Referat Ewidencji,  Informacji i Świadczeń: (91) 38 20 285 w. 14, 509 368 587
 • Naliczanie zasiłków – (91) 38 20 285 w. 18
 • Księgowość – (91) 38 20 285 w. 15, w. 11, 509 359 244,  509 375 272
 • Archiwista – (91) 38 20 285 w. 28

PUNKT OBSŁUGI w Wolinie – (91) 32 61 279, 509 380 633 – TYLKO W DNI PARZYSTE!

sekretariat@pupkamienpomorski.pl
Osoby przychodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim są zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.
Wszelkiego rodzaju dokumenty lub wnioski można składać poprzez portal internetowy:
http://praca.gov.pl lub do pobrania na naszej stronie internetowej:
https://kamienpomorski.praca.gov.pl