Widmo zwrotu blisko 230 tys. złotych z odsetkami dla Instytutu Medycznego EMC z siedzibą we Wrocławiu z tytułu nadpłaconego czynszu za dzierżawę sprzętu medycznego zawisło nad Powiatem kierowanym przez starostę Józefa Malca. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Obecnie z tytułu dzierżawy budynków oraz sprzętu medycznego do kasy powiatu trafia rocznie około 500 tys. zł. Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że część związana z dzierżawą sprzętu medycznego była zbyt wygórowana ze względu na wiek urządzeń i zasądził 227 tys. złotych zwrotu od powiatu na rzecz spółki. Wyrok jest nieprawomocny.

Spółka EMC powołując się na orzeczenie Sądu poszła o krok dalej i wystąpiła do Starostwa z wnioskiem o obniżenie wartości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy części nieruchomości. Na jednym z czerwcowych posiedzeń Zarządu jego członkowie uznali, że obniżki nie będzie. Czy skończy się to kolejnym procesem?