Powiat Kamieński przedstawił tegoroczne założenia inwestycyjne. Aby udało się zrealizować w pełni – opiewające na ponad 12 mln złotych cztery duże zadania – samorząd musi uzyskać na niektóre z nich pozytywne oceny wniosków o dofinansowanie. Co ciekawe, oprócz modernizacji ulic czy szkół Powiat chciałby także wyremontować budynek szpitala w Kamieniu Pomorskim. Zadanie wyceniono na ponad 5 mln złotych.

Tegoroczne plany inwestycyjne Powiatu to cztery duże inwestycje. Przebudowa Basztowej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim wespół z Gminą Kamień Pomorski warte ponad 3 mln złotych, która miałaby się rozpocząć w II kwartale tego roku, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Kamieniu Pomorskim wyceniane na 2 mln złotych, Budowa z wyposażeniem dwóch budynków – placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wolinie warte 2,1 mln złotych.

Wśród zadań znalazł się także remont budynku Szpitala w Kamieniu Pomorskim wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek i utwardzeniem terenu. Zadanie wyceniono na ponad 5,2 mln złotych. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.