110 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma dofinansowanie na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. Wśród szczęśliwców, które mogą liczyć na środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok znalazł się Powiat Kamieński. Samorząd przebuduje most nad rzeką Wołczenicą w m. Kozielicach.

W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł. Środki z rezerwy subwencji ogólnej trafiły na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym oraz remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.