Potrzebny majster do wykonania betonowych schodów, wylewki, murka.
691685457