W miniony piątek Burmistrz Gminy Międzyzdroje, Mateusz Bobek, podpisał list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie sztucznego poszerzenia plaży, piaskiem pochodzącym z rozbudowy terminalu w Świnoujściu. Po wstępnej analizie burmistrz wraz z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie ustalił, że potrzebne będzie około 300 000 m3 piasku, do wysypania na odcinku od Przystani Rybackiej do zejścia J (orientacyjnie 411.7 km – 414,3 km wg kilometrażu wybrzeża). 

Jak podkreśla burmistrz, cena wyjściowa realizacji tej inwestycji to 9 mln złotych, natomiast dzięki wykorzystaniu  LNG, koszt ten obniży się do kwoty 2 mln złotych. Co więcej, połowa tej sumy pokryta zostanie przez Urząd Morski w Szczecinie.

Szczegółowe rozwiązania określające zasady dotyczące zlecenia zostaną ustalone pomiędzy stronami w drodze umowy, najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. Dla Gminy, jednym z najważniejszych i niewątpliwie najbardziej satysfakcjonujących punktów umowy, będzie ustalona kwota w wysokości , nie 9 mln złotych, ale 1 mln złotych za realizację  projektu.