Idą zmiany na lepsze. Zgodnie z przewidywaniami prace nad tak zwanym pakietem deregulacyjnym dla kierowców weszły na dalszy etap i projekt został przekazany do Sejmu. W nowelizacji znajdziemy szereg rozwiązań przyjaznych dla kierowców. Pierwszym z nich jest zniesienie na polskich drogach obowiązku posiadania przy sobie wydanego w kraju prawa jazdy. Dziś jest to wykroczenie, za które grozi 50 zł mandatu. Jak policja będzie więc sprawdzała, czy kontrolowany kierowca w ogóle posiada uprawnienia do kierowania?

W razie kontroli policjant sprawdzi dane osobowe kierowcy w Rejestrze Dowodów Osobistych. W ten sposób uzyska dostęp do fotografii kontrolowanej osoby. Potem te same dane posłużą do sprawdzenia w Centralnej Ewidencji Kierowców, czy kontrolowana osoba ma uprawnienia. Dziś, po zniesieniu obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego, podobnie odbywa się to z danymi na temat kontrolowanego pojazdu.

Jak będzie wyglądało zatrzymanie prawa jazdy? Dziś policjant w takiej sytuacji zabiera dokument i po wystawieniu pokwitowania wysyła go do urzędu, w którym został wydany. Po zmianach policjant wystawi kierowcy pokwitowanie, które w razie następnej kontroli trzeba będzie pokazać, ale ograniczy się do dokonania wpisu o zatrzymaniu prawa jazdy w Centralnej Ewidencji Kierowców. Od tego momentu też będzie liczyć się czas zatrzymania prawa jazdy.

W myśl nowelizacji osoba, która kupi zarejestrowany wcześniej w Polsce pojazd, nie będzie musiała wymieniać tablic rejestracyjnych niezależnie od miejsca jego zarejestrowania. Warunkiem pozostawienia starych „blach” będzie jednak to, by były one zgodne z obowiązującym obecnie wzorem. Dzięki temu kierowca zaoszczędzi 99,50 zł. W takim przypadku będzie można również wystąpić o trzecią tablicę rejestracyjną – np. do bagażnika rowerowego montowanego na hak. Trzeba jednak będzie zwrócić się do urzędu, w którym dokonano ostatniej rejestracji pojazdu.

Łatwiejsze będzie również samo zarejestrowanie pojazdu. Dziś przepisy mówią, że dokonuje tego starostwo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Po nowelizacji prawo będzie pozwalało na zarejestrowanie pojazdu w urzędzie właściwym dla stałego lub czasowego zamieszkania. Podczas rejestracji pojazdów nie będzie również wydawana nalepka kontrolna. W razie konieczności wymiany przedniej szyby może ona przysporzyć trudności. Zniknie również obowiązek wydawania karty pojazdu przez producenta lub importera pojazdu.

PAP