Już nie tylko zapowiedzi Ministra Gospodarki Morskiej, ale także oficjalna lista rankingowa potwierdza zakwalifikowanie się gminy Kamień Pomorski oraz Gminy Wolin do uzyskania środków na modernizację przystani. Samorządy uplasowały się odpowiednio na 2. i 5. pozycji. Łącznie do samorządów trafi prawie 28 mln złotych.

Przypomnijmy w Kamieniu Pomorskim ma powstać warty blisko 15 mln złotych port z prawdziwego zdarzenia, natomiast w Wolinie usytuowana na plaży przystań warta 13 mln złotych. Te potężne środki dla dwóch samorządów to 100% dofinansowania zewnętrzne.

Modernizacja portu to nie tylko zmiana wizerunku ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim. Pozwoli ona także na polepszenie warunków pracy rybaków, którzy zyskają zaplecze socjalne (kuchnię, toalety, szatnie itp.), stworzy miejsce, w którym będzie można bezpośrednio sprzedawać produkty, utworzy miejsce do naprawy ich sprzętu czy zakup specjalnego podnośnika. Inwestycja pozwoli na podniesienie jakości kontroli i identyfikowalności wyładowanych produktów np. poprzez ich certyfikację. Przy budowie portu zmienia się cała okolica – powstaną drogi, parkingi i inne elementy, które są elementem inwestycji.

Z kolei w Wolinie powstaną nowe ciągi piesze, drogi, dojścia i zejścia na pomosty, które także zostaną wybudowane na potrzeby cumowania około 20 jednostek rybackich. Powstanie także budynek z sanitariatami oraz pomieszczeniami gospodarczymi, budynek gospodarczy, magazyn sprzętu wodnego dla rybaków, slip do wodowania mniejszych jednostek rybackich, parking oraz wyposażenie przystani w sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania.