dzieci

846 osób w gminie Kamień Pomorski złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu 500+. Okazuje się, że nie wszyscy uprawnieni złożyli wnioski. Z przewidzianych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki środków na 1353 dzieci w gminie, których rodzice są uprawnieni do otrzymywania świadczeń wypłacono środki na 1178 dzieci.

Zgodnie z przyjętą przez rząd ustawą, samorządy mają wypłacać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł np. na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego.

Aby otrzymać świadczenie, należało złożyć stosowny wniosek. Można to było zrobić osobiście lub wysyłając wniosek elektronicznie. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w Kamieniu Pomorskim złożono 741 wniosków w formie papierowej oraz 105 drogą elektroniczną. Łącznie do tej pory wypłacono 1 mln 731 tys. złotych.