Oferuję pomoc w zakresie legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców.
Posiadam doświadczenie i fachową wiedzę w tym zakresie. Oferuję przygotowanie i złożenie kompletu dokumentów  w sprawach dotyczących uzyskania :
– oświadczenia o powierzeniu pracy wydawanym przez PUP;
– zezwolenia na pracę typu A wydawane przez UW;
– zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (KARTA POBYTU) wydawane przez UW;
– zezwolenie na pobyt czasowy (KARTA POBYTU) (np. dla członków rodziny pracownika) wydawane przez UW.
Na życzenie towarzyszę też obcokrajowcom podczas wizyty w Urzędzie Wojewódzkim.
Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Zapraszam do kontaktu 507 973 369 Wiktoria.