Wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy może wywołać poważny kryzys psychiczny. Doświadcza go raz w życiu nawet jedna czwarta społeczeństwa. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu sytuacjach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym. W  województwie zachodniopomorskim trwają prace nad uruchomieniem Regionalnego Pogotowia Kryzysowego.  

Korzystając z europejskich wzorców, tworzymy profesjonalną sieć usług środowiskowych, by zawczasu wyciągnąć pomocną dłoń do osób znajdujących się w kryzysie, wymagających  niezbędnego wsparcia. Pomoc psychologiczna będzie oferowana bezpłatnie i bez skierowania – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Obecnie trwają intensywne przygotowania do uruchomienia sześciu powiatowych Centrów Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. Będzie w nich dostępna pomoc w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Ma pomóc osobom, które doświadczą nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, stanąć na nogi, zapobiec ewentualnej chorobie lub zaburzeniom. 

Projekt, przy wsparciu środków Unii Europejskiej, będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. 

Specjaliści pracujący w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym będą udzielać porad w specjalnie wyznaczonych Centrach w sześciu powiatach (trwają prace związane z uruchomieniem).

Powiatowe punkty pogotowia będą też animować i prowadzić kluby samopomocy, grupy samopomocy, grupy wsparcia. Realizatorzy projektu planują także szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

Dostępne będą także wizyty środowiskowe, w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej wsparcia. Regionalne Pogotowie Kryzysowe zacznie oferować swoje usługi najwcześniej w drugim kwartale 2021 r.  Budżet projektu stanowią w ponad 90 proc. środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (z działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym). Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu to blisko 24 mln zł. 

Projekt będzie realizowany do 30 czerwiec 2023 r.