Mimo wszystko razem. Polsko-niemieckie spotkania on-line w czasach COVID19. Celem projektu jest dalsza intensyfikacja współpracy poprzez doskonalenie pracy on-line w zakresie zdalnej nauki języka sąsiada, sztuki plastycznej i muzycznej oraz wymianę doświadczeń w walce z COVID 19 pomiędzy szkołą w Usedom, a szkołami gminy Wolin przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie.

Idea projektu to również zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach w czasie pandemii po powrocie stacjonarnej nauki poprzez zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej, co pozwoli m.in. na bezpieczne prowadzenie lekcji języka niemieckiego i kontaktów on-line ze szkołą w Usedom. Zakupione zostaną również nowoczesne tablety, które pozwolą przeprowadzić zdalne zajęcia językowo-artystyczne.

Budżet projektu wynosi 10402,14 euro, a wysokość dofinansowania to aż 85%.

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie