12 listopada odbyły się warsztaty muzyczne dla słuchaczy UTW w Golczewie, poprowadzone przez prof. Iwonę Wiśniewską Salamon –  dyrygenta i chórmistrza. Pani Profesor W 1991 stworzyła Chór Kameralny przy Akademii Rolniczej w Szczecinie, (2009 ZUT), który prowadzi do dzisiaj. Jej bogaty dorobek artystyczny i szerokie wykształcenie zostało docenione. Uzyskała wiele nagród i wyróżnień, wraz ze swoim chórem zwiedziła niemal całą Polskę i wiele oryginalnych i egzotycznych miejsc w świecie. Obecnie Pani Profesor uczy studentów sztuki dyrygenckiej, szkoli w zakresie emisji głosu studentów podyplomowych i doktoranckich na Akademii Sztuki, na US i ZUT  w Szczecinie.

Doceniamy,  iż znalazła czas dla nas, słuchaczy UTW w Golczewie i przeprowadziła   warsztaty pt. „Polskie Pieśni Hymniczne”. To była niepowtarzalna okazja,  aby przedłużyć nastrój Święta Odzyskania Niepodległości i wzbogacić wiedzę na powyższy temat:

– najstarszą pieśnią hymniczna, patriotyczną jest „Bogurodzica”, śpiewana przez rycerzy polskich (XIII w.) Z tego okresu pochodzi też szeroko rozpowszechniony w średniowiecznej Polsce, łaciński hymn „ Gaude Mater Polonia”. 

– w  okresie XVI – XVII w. żadna z pieśni żołnierskiej nie  uzyskała rangi pieśni żołnierskiej.

– w XVIII w popularna była pieśń „Hymn do miłości Ojczyzny” słowa I. Krasicki, w 1797 r. J. Wybicki napisał słowa „Mazurka Dąbrowskiego”, który w 1927 został zatwierdzony jako hymn państwowy.

– w okresie rozbiorów rolę pieśni hymnicznej pełniło kilka utworów – między innymi „Pieśń Narodowa za pomyślność króla”, „Boże coś Polskę”, „Warszawianka”, „Witaj majowa jutrzenko”.

– wśród pieśni socjalistycznych i proletariackich  wyróżnić należy: „ Gdy naród do boju”, „Czerwony Sztandar”.

– XX wiek – Rota M. Konopnickie  powstała 1908 r. na znak protestu autorki przeciw germanizacji ludności polskiej w zaborze pruskim.

– hymny legionistów- to „Pierwsza Brygada”,  czy „Szara piechota”.

– do pieśni hymnicznych należy też szereg pieśni harcerskich.

– w okresie międzywojennym powstały  pieśni poświęcone Morzu Bałtyckiemu „ Hymn do Bałtyku”, czy „Morze nasze Morze”.

– okres II wojny światowej – to znana pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”,  czy „Marsz Polonii”.

– okres Polski Ludowej (lata 80-te XX w.), rolę pieśni hymnicznej pełniła również pieśń „Żeby Polska była Polską” napisana przez J. Pietrzaka, a także „Mury”- J. Kaczmarskiego.

– swoje hymny mają też niektóre grupy zawodowe np. górnicy.

–  do pieśni hymnicznych należy pieśń „ Z dawna Polski tyś Królowa”.

Na zakończenie wykładu Pani Profesor podkreśliła,  iż należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu,  stojąc w postawie wyrażającej szacunek. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem w postaci  podarowanych płyt przez Panią Profesor „ Na mojej szczecińskiej ziemi” ,  „ Od Moniuszki do Soboty”, oraz drobnych upominków podziękowania z naszej strony. 

Za nami ostatnie spotkanie w ramach Projektu Trzeci Wiek Technologicznie (na lata 2018/2019)realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie – Maria Sadłocha,
foto Janina Kołodzińska UTW w Golczewie.