– To zupełnie inna jakoś, ale przede wszystkim koszt utrzymania – mówią samorządowcy, którzy w swoich miejscowościach przeprowadzili już zmianę oświetlenia z sodowego na LEDowe. W Golczewie rewolucja dokonuje się od końca lutego. Zmiany widać gołym okiem, jednak bardziej widoczne są one z naszego drona.

Firmą realizującą inwestycję jest Zakład Instalatorstwa Elektro-Energetycznego Eugeniusz Brzostek z Wysokiej Kamieńskiej. W ramach realizacji projektu wymienione zostaną wszystkie oprawy oświetlenia  ulicznego na terenie Golczewa. Modernizacja polega na wymianie opraw, na nowe typu LED. Zmiana ma na celu zredukowanie kosztów eksploatacyjnych, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym oraz zminimalizowanie ryzyka niekorzystnego wpływu instalacji na środowisko naturalne.

Inwestycja będzie kosztowała gminę 340 tys. zł z czego 85% to dofinansowanie. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.1. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.