Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami i uzyskaniu większego niż w latach ubiegłych wsparcia, funkcjonariusze są jeszcze lepiej przygotowani do działania na rzecz Państwa bezpieczeństwa. Podczas tegorocznego sezonu letniego policjanci strzec będą porządku i spokoju na terenie powiatu kamieńskiego w sposób tradycyjny, ale także w patrolach rowerowych oraz wodnych.

W tym roku, dzięki owocnej współpracy z lokalnymi samorządami Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim uzyskała wsparcie, które w całości przeznaczone zostanie na zabezpieczenie sezonu letniego. Należy zaznaczyć, że pozyskane siły i środki – zarówno finansowe, jak i osobowe – są dużo większe, niż w latach ubiegłych. Pozwoliło to m. in. na lepsze przygotowanie funkcjonariuszy do dbania o porządek, spokój i bezpieczeństwo na terenie powiatu kamieńskiego oraz zwiększenie liczby policjantów, którzy pełnić będą służbę podczas sezonu letniego.

Szczególne podziękowania w tym zakresie kierujemy do burmistrzów Dziwnowa, Międzyzdrojów i Wolina.  Dodać należy, że dzięki działaniom burmistrza Dziwnowa uzyskano również dużo większe środki na tzw. służby ponadnormatywne i stworzenie wspaniałego zaplecza socjalnego dla mundurowych. To z kolei umożliwi przyjazd i wsparcie naszych policjantów przez funkcjonariuszy z całego województwa!

To jednak nie wszystko. Dzięki połączeniu sił z samorządami, możliwym było zwiększenie obsady Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, który dba o bezpieczeństwo na drogach powiatu kamieńskiego i służy wsparciem każdemu kierowcy, nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Podczas tegorocznego sezonu wypoczynkowego kamieńska jednostka prowadzić będzie szeroko zakrojone działania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym powiat kamieński. 

Policjanci pełnić będą służby nie tylko w patrolach pieszych czy w radiowozie. W teren skierowane zostaną również patrole z psami służbowymi i patrole rowerowe, które przede wszystkim sprawdzać będą zachowanie rowerzystów oraz pieszych, a także osób aktywnie spędzających wolny czas np. w rejonach promenad nadmorskich. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa, już od maja b.r., bierze także udział Zespół Wodny Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Stróże prawa, którzy mają do dyspozycji oznakowaną łódź służbową, będą nadzorować akweny i tereny przybrzeżne powiatu kamieńskiego aż do końca września 2020 r. Zadbają oni o bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających czas na wodzie, ale także o spokój dla amatorów kąpieli słonecznych. 

Pozostajemy również w pełnej gotowości w codziennej walce o zdrowie Polaków, realizując zadania związane z COVID-19. Ponownie dziękujemy lokalnym samorządom za dotychczasową współpracę. Dzięki temu jesteśmy teraz jeszcze lepiej i bardziej przygotowani na wyzwania, które stawia przed nami codzienna służba oraz zbliżające się rozpoczęcie sezonu letniego 2020 r.

Sierż. Aleksandra Berenda