Osoby poddane kwarantannie, co do zasady są osobami zdrowymi. Policja na mocy obowiązujących przepisów utrzymuje z nimi stały, codzienny kontakt. Wszelkie zgłaszane przez te osoby potrzeby, przekazywane są na bieżąco właściwym służbom i instytucjom. Apelujemy o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku.

st. sierż. Aleksandra Berenda