Nowe oznakowanie przewiduje rozporządzenie ministra infrastruktury, które zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku. Radiowozy stały się tematem nowego rozporządzenia opracowanego przez ministerstwo infrastruktury w porozumieniu z resortem spraw wewnętrznych i administracji oraz MON. Rządowe trio przedstawiło do opiniowania projekt zmian w prawie drogowym, który przewiduje poważne nowości w dodatkowym oznakowaniu pojazdów policji.

W myśl dokumentacji z przodu nad napisem POLICJA pojawi się symbol policyjnej gwiazdy z numerem alarmowym 112. A nad samą gwiazdą ułożone w półkolu hasło „POMAGAMY I CHRONIMY”. Dodatkowo napis „POLICJA” na masce silnika będzie mógł być odwrócony (lustrzany).

Ale to jeszcze nie koniec, bo nowością będzie także NUMER TAKTYCZNY złożony z wyróżnika literowego określającego przyporządkowanie pojazdu do określonej jednostki oraz cyfrowego stanowiącego numer indywidualny radiowozu. Pomysłodawcy zakładają, że zmiany wejdą w życie do końca 2020 roku. Co istotne nowe przepisy nie wymagają okresu dostosowawczego. A to oznacza, że obecne pojazdy nie będą „przemalowywane”. Oznakowanie według nowych zasad dostaną auta wprowadzane do służby.