Policjanci zachodniopomorskiej drogówki już od 2 lat dysponują na służbie terminalami płatniczymi. Dzięki tym urządzeniom można natychmiast uregulować należność za wykroczenie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów i nie tracąc czasu.

W terminale są wyposażone patrole dbające o bezpieczeństwo na drodze. Dzięki tym urządzeniom kierowca, który za popełnione wykroczenie dostał mandat, może od razu opłacić grzywnę używając swojej karty płatniczej. W przypadku tej formy płatności, osoba ukarana mandatem nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za przelew.

W trakcie prowadzonej kontroli, w sytuacji gdy osoba kontrolowana nie skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu gotówkowego lub kredytowanego, policjant posiadający na wyposażeniu terminal, zgodnie z art. 98 par 3 ustawy Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, poinformuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej (kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym np.: BLIK).

Zespół prasowy KWP w Szczecinie /AŚ