art-tunel-1024x512

Złożono 14 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Obecnie rozpocznie się sprawdzanie złożonych wniosków, weryfikacji będzie podlegało przede wszystkim doświadczenie firm w realizacji inwestycji tunelowych, przedstawiony przez wykonawców personel i zdolność do realizacji kontraktu. Następnie zostanie ogłoszona lista podmiotów spełniających warunki uczestnictwa w postępowaniu (maksymalnie 10), do których zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych.

Lista przedsiębiorstw chętnych do wybudowania tunelu w Świnoujściu: Obrascón Huarte Lain S.A., Polaqua Sp. z o.o., Toto S.p.A Costruzioni Generali, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, Mostostal Warszawa S.A., Budimex S.A., Torpol S.A., China Harbour Engineering Company Ltd, Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A,, Porr Polska Infrastructure S.A, Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Astaldi S.p.A, Metrostav Polska S.A., Itinera S.p.A.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin zastępując istniejące przeprawy promowe, będzie to tunel drążonym w korytarzu północnym. Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego, który zostanie wykonany w technologii tarczy drążonej TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości 3,5 m., poniżej jezdni powstanie również tunel ewakuacyjny.