Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów do studiowania na uczelniach wojskowych. Uczelnie wojskowe to atrakcyjne studia i perspektywy, ciekawe wyzwania i pewna praca w wojsku. Termin rejestracji i składania wniosków na studia wojskowe mija 30 czerwca 2020 r. Dla kandydatów na kierunki cywilne na uczelniach wojskowych, terminy rejestracji kończą się w sierpniu i we wrześniu.

Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwenci po ukończeniu studiów wojskowych otrzymują dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.
Student studiów wojskowych jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym – od pierwszego dnia studiów staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.
Za wyborem studiów wojskowych przemawiają mocne argumenty:
– od 1200 zł miesięcznie na I roku – bez podatku – kwota rośnie z kolejnym rokiem studiów, osiągnięciami, stopniami wojskowymi – do 2600 zł na V roku,
– bezpłatna nauka, zakwaterowanie i wyżywienie,
– bezpłatna opieka medyczna,
– bezpłatne umundurowanie, książki i pomoce naukowe,
– bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice, trenażery, symulatory, baseny, siłownie,
– bezpłatny dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów np. pilota, płetwonurka, skoczka spadochronowego, SERE,
– wykształcenie niedostępne na rynku cywilnym, certyfikaty, nagrody i stypendia zagraniczne,
– dostęp do programu Erasmus+,
– zniżka 78% na bilet PKP,
– 100% gwarancji zatrudnienia w wojsku.
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, czyli popularna Szkoła Orląt ma również kierunki naziemne. Są jeszcze wolne miejsca na studiach wojskowych – kierunek Logistyka i na cywilnych kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe i Logistyka.
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zachęca do studiowania na wojskowych kierunkach takich jak Informatyka, Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika. Nowe kierunki na studiach cywilnych to: Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Hydrografia morska.
 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, w roku akademickim 2020/2021
uruchamia nowy kierunek na studiach wojskowych – Logistyka ekonomiczna. Nowe
Kierunki na studiach cywilnych to: Geodezja i kataster, Infrastruktura komunikacyjna i
Transport multimodalny, Inżynieria geoprzestrzeni i Inżynieria systemów
bezzałogowych. Są jeszcze wolne miejsca na kierunku: Elektronika i telekomunikacja.
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 uruchamia nowy kierunek studiów cywilnych, inżynierskich – Informatyka. Prowadzi także rejestrację na studia wojskowo-lekarskie, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, która kształci na studiach cywilnych, uruchomiła nowy kierunek – Historię, a w ubiegłym roku – Prawo. Można także studiować na kierunkach: Ochrona i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni, Historia Służb Specjalnych oraz Działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronach internetowych uczelni wojskowych: