O zrealizowanych zadaniach, ale także planowanych inwestycjach i zamierzeniach rozmawiano dziś na specjalnie zwołanej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. – Gmina Kamień Pomorski jest większościowym udziałowcem PGK i nic w tej kwestii się nie zmieniło. Nie ma żadnych planów, aby w tych udziałach miały nastąpić jakieś zmiany. Chcielibyśmy rozwiać wątpliwości dotyczące PGK Eksploatacja rozbudzone przez dalece krzywdzące oceny osób, które w żaden sposób nie posiadały chęci aby zweryfikować je u źródeł – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Zakończona budowa instalacji fotowoltaicznej (dofinansowanie 85%), która na potrzeby wewnętrzne zasila oczyszczalnię, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dofinansowanie 1,7 mln złotych, całość zadania ok. 3 mln złotych). Prace badawczo – rozwojowe pozwalające na przygotowanie rozwiązań technologicznych przy kompostowni prowadzone wspólnie z ZUT (1,1 mln złotych, dofinansowanie 800 tys. zł) oraz kompostownia odpadów ulegających biodegradacji jako jeden z etapów budowy parku technologicznego. To zrealizowane w ostatnim czasie i planowane inwestycje prowadzone przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wartość ostatniej z inwestycji, tj kompostowni która jak dowiedzieliśmy się podczas sesji będzie tak jak pozostałe w całości własnością PGK wyniesie 9,8 mln zł. Dofinansowanie osiągnie 6,7 mln zł.

Hanna Marlière i Green Managment Group

Hanna Marlière – jest ekspertem Komisji Europejskiej, pomaga definiować ramy programowe w zakresie gospodarki odpadami w latach 2021 – 2027, jest specjalistką z zakresu ochrony środowiska w ramach gospodarki odpadami. Pracuje w tej branży od 15 lat, w ramach Green Management Group realizuje projekty dla ponad 200 samorządów w Polsce, kilkunastu dużych przedsiębiorstw. Jak sama mówi, razem ze swoim wspólnikiem jest ekspertem rynkowym. To ona jako prezes będzie kierować spółką PGK Eksploatacja.

Po co Gminie kompostownia i Park Recyklingu?

Odpad organiczny w strumieniu odpadów komunalnych stanowi 40%. To jest ogromna ilość i ogromny zasób, który powinien wrócić do gminy. Jest on stosunkowo łatwy do zagospodarowania i daje duży efekt ekologiczny w postaci recyklingu. Zmierzenie się z poziomem recyklingu czeka także gminę Kamień Pomorski. Już w 2020 roku ten wskaźnik będzie musiał osiągnąć 50%. Z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku żadnej gminie w Polsce nie uda się go osiągnąć. Nie da się tego zrobić bez skutecznego recyklingu materii organicznej pochodzącej z odpadówprzekonywała Hanna Marlière.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom powstał projekt budowy w Mokrawicy parku recyklingu. Docelowo będzie się on składał z części fermentacji i części tlenowego przetwarzania czyli kompostowni. Cała inwestycja ma kosztować ok. 35 mln złotych. Jej realizacja pozwoli na obniżenie kosztów odbioru przynajmniej jednej frakcji odpadu.

Obecnie rosnące ceny odpadów są związane głównie z tym, że odpad jest przetwarzany w dużych, drogich i niespecjalistycznych instalacjach które mają koszty i wytwarzają śmieci za śmieci. Zagospodarowanie jest niesamowicie kosztowne, bo są opłaty marszałkowskie, bo instalacji jest mało i nie ma co z tym zrobić. Jesteśmy więc w stanie w zasadniczy sposób zoptymalizować koszty związane ze strumieniem jednego z odpadów, a w Gminie Kamień Pomorski stanowi on około 40%, więc łatwo sobie policzyć jakie będą to kwotyzaznaczyła prezes PGK Eksploatacja.

PGK Eksploatacja nie dysponuje żadnym majątkiem. Nie będzie on przekazywany z PGK

Obecnie podział struktury udziałowej PGK Eksploatacja przedstawia się w stosunku 4 do 1. 80% udziałów posiada Green Managment, przy 20% udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

PGK Eksploatacja jest spółką powołaną tylko w celach zarządczych. Majątek wypracowany w ramach projektu, jest własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Nie ma mowy o żadnym przekazywaniu majątku do PGK Eksploatacja. Ta spółka będzie zarządzać obiektem i przeprowadzać procesy w sposób prawidłowy pod względem technologicznym i rynkowym. Zobowiązanie spółki PGK Eksploatacja jest operacyjne. Nie będzie transferów infrastruktury, działek czy innych nieruchomościzaznaczyła Hanna Marlière.

Spółka PGK Eksploatacja będzie odprowadzała na rzecz PGK czynsz dzierżawny. Im większy wynik będzie osiągnięty, tym większy będzie płacony czynsz.

Dlaczego Green Managment ma większościowe udziały w PGK Eksploatacja?

Oprócz wsparcia związanego z aplikacją o dofinansowanie Hanna Marlière zaznaczała, że to Green Managment wniesie odpowiednią wiedzę i rozwiązania, którym PGK nie dysponuje.

Spółka mogłaby go pozyskać, zapłacić za niego pieniądze rzędu milionów złotych. Zamiast tego zaprosiła partnera technologicznego i zyskała niezbędną wiedzę. Green Managment oprócz partnerstwa z różnymi podmiotami sprzedaje różne technologie w kraju. Są one bardzo różne, to pojedyncze maszyny, urządzenia, a czasami całe linie technologiczne. Zarządzamy z tytułu kontraktów nadzorczych, dostarczamy technologię obecnie w kilkunastu miejscach. Płaci się nam za tą wiedzę i rozwiązania – tłumaczy Marlière  Spółka PGK Eksploatacja nie ma żadnego majątku, będzie ona dzierżawić wszystko od PGK na zasadach komercyjnych.