Epokowa zmiana w Wysokiej Kamieńskiej. Po 21 latach z funkcją pożegnała się ustępująca sołtys Grażyna Rzymkiewicz. Oprócz kwiatów i oficjalnego pożegnania, w trakcie dzisiejszego zebrania zdecydowano o wyborze Roberta Stefańskiego. 

Grażyna Rzymkiewicz w Wysokiej Kamieńskiej pełniła funkcję sołtysa przez 21 lat. Pracowała ze śp. Burmistrzem Januszem Domański, później Andrzejem Danielukiem a obecnie z Maciejem Zielińskim.

W trakcie dzisiejszego zebrania nie ubiegała się o reelekcję. Jedynym kandydatem był Robert Stefański, na którego z 47 zebranych, głosowało 45 osób.