Państwowa Komisja Wyborcza w najnowszym komunikacie poinformowała, że w najbliższy weekend nie będzie obowiązywała cisza wyborcza. Powodem jest to, że głosowanie w pierwszym zakładanym terminie, w niedzielę 10 maja, nie może się odbyć.

W czwartkowym komunikacie PKW przekazała, że „podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa”. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, że na mocy obowiązujących regulacji prawnych komisja została pozbawiona „instrumentów koniecznych do wykonywania obowiązków”. Powołano się na ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na mocy tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego.

„Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania” – napisała PKW.

Skoro wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć, to nie obowiązują też inne przepisy Kodeksu wyborczego: lokale wyborcze tego dnia będą zamknięte, a wójtowie i konsulowie nie przygotują spisów wyborców. Dodatkowo nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, czyli zakaz prowadzenia agitacji wyborczej czy informowania o sondażach.