Ożywiamy Kamień – to hasło promocyjne Kamieńskiego Domu Kultury. Jednym z pomysłów na ożywienie miasta były Pikniki Rodzinne na Kamieńskiej Marinie, które organizowaliśmy wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Pistacchio Ice & Coffe.

Pomysł był bardzo prosty – stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i turystów, gdzie całe rodziny mogłyby aktywnie i twórczo spędzić czas. Staraliśmy się aby każdy Piknik miał temat przewodni. Na nasze zaproszenie odpowiedziały nie tylko: Kamieńska Policja, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTI ale również osoby prywatne.

Składamy serdeczne podziękowania tym, którzy przyłączyli się do organizowanych przez nas imprez jak również tym, którzy nasze imprezy wsparli.

Dziękujemy Paniom Walentynie Jaźwińskiej i Kindze Budyś, które malowały dzieciom buźki, dziękujemy Sandrze i Mariuszowi Tetelom za przygotowanie Fontanny Czekoladowej dla uczestników Finału. Dziękujemy Komendantowi Kamieńskiej Policji Panu Leszkowi Nowakowi jak również policjantom, którzy uczestniczyli dwukrotnie w Piknikach. Dziękujemy Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz Młodzieżowemu Klubowi Żeglarskiemu OPTI za współorganizację dwóch imprez. Dziękujemy Panu Wiesławowi Żelkowi za za wsparcie Finału w dniu 24 sierpnia ogromnym tortem.

Organizację Finału wsparli również Dariusz Gołdyn, Marlena i Sebastian Wodzińscy, Stanisław Kostka, Justyna Cieszyńska, Tomasz Kubik, Mariusz Świąć, Sebastian Mamzer, Dominika Stefańska, Aleksandra Przybyła, Waldemar Piątek, Adam Grudziński i Paweł Duma. Dziękujemy strażakom z OSP Jarszewo oraz Gminie Kamień Pomorski za pomoc przy organizacji pokazu sztucznych ogni.

Specjalne podziękowania składamy wolontariuszom Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów za pomoc. Nasze Pikniki miały charakter otwarty gdzie wszyscy, którzy chcieli z nami współpracować mogli to uczynić. Zależy nam aby pozyskać kolejne osoby do współpracy.

KADEK