Wszystko wskazuje na to, że firma KDI ze Szczecina zajmie się termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Dziś, w Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Burmistrza Golczewa. Najniższa kwota wyniosła 5,87 mln złotych. 

Cieszy pięć ofert złożonych w ramach tego postępowania. Świadczy to o dużym zainteresowaniu wśród wykonawców. Trzy oferty znalazły się poniżej kwoty, którą Gmina Golczewo zamierzała przeznaczyć na realizację tego zadania objętego dofinansowaniem blisko 4 mln złotych. Teraz czas na weryfikację złożonych dokumentów. Liczę, że na jak najszybsze podpisanie umowy i rozpoczęcie tej ważnej dla naszej gminy inwestycji – mówi Burmistrz Maciej Zieliński.

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie polegać będzie m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów. Ponadto – jak mówił burmistrz Maciej Zieliński – wymienione będą okna oraz zamontowana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania. To jednak nie wszystko, bo w ramach inwestycji przewidziane jest jeszcze zagospodarowanie terenu. Uporządkowane zostaną place przyszkolne, utworzone chodniki, zamontowana mała architektura, pojawią się nowe nasadzenia oraz przebudowany będzie zjazd z drogi gminnej. Całkowity koszt wszystkich prac oszacowany został na ponad 6 mln zł. Unijne dofinansowanie to blisko 3,9 mln zł. Planowany termin zakończenia działań to grudzień 2020 roku.