Pięć podmiotów złożyło swój akces w związku z ogłoszonym przez Urząd Morski postępowaniem na modernizację wybrzeża barkowego wraz z terenem otaczającym od mola do elewatora w Kamieniu Pomorskim.

– Po kilkutygodniowych konsultacjach Urząd Morski ogłosił przetarg na budowę nabrzeża związanego z molo oraz częścią przyzalewową w kierunku elewatora. Wartość inwestycji to około 2 mln złotych, a realizacja tego zadania musi zakończyć się w tym roku – poinformował Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Tereny mają zyskać nowy blask i jak czytamy w projekcie zachować swoją dotychczasową funkcję, a dodatkowo stać się swoistymi bulwarami.