Konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na czele wygrało przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolinie. Inwestycja na którą samorządowi udało się uzyskać 1,5 mln złotych dofinansowania ma zakończyć się 30 listopada 2021 roku. 

Oferta złożona przez Konsorcjum była jedną z czterech w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. PGK, EMER Pomorze oraz MXL4 okazały się tańsze o pół miliona złotych od kolejnego podmiotu startującego w postępowaniu.

Zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji, wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych, zagospodarowanie terenu budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów, wykonanie robót budowlanych. Budowa nowego PSZOKu ma zakończyć się 31 listopada 2021 roku.