Kamieńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przestąpiło do prac umożliwiających przyszłe wykorzystanie nowego Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim.

W pierwszej kolejności wykonamy kanał odprowadzający wody opadowe oraz wpusty kanalizacyjne – informuje Adrian Guranowski prezes PGK. – Kanalizacja deszczowa zostanie poprowadzana na odcinku ok. 130 m i włączona do kolektora w ulicy Okrężnej. W kolejnym etapie zostaną przeprowadzone prace ziemne pod nowe kwatery na powierzchni ok. 2 ha.

Jak informuje zarządca cmentarza, miejsca na pochówki zmarłych w „starej części” Cmentarza  Komunalnego w Kamieniu Pomorskim są już na wyczerpaniu i konieczna jest jego rozbudowa.