woda

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, wystąpiło przekroczenie poziomu dodatkowych parametrów mikrobiologicznych, tj.: ogólnej liczby mikroorganizmów po 72 h., w wodzie do picia w miejscowości Sibin i Rarwino.

Zgodnie z ww. decyzją, PGK sp. z o. o. przystępuje w najbliższych do chlorowania wody celem jej odkażenia.  Zastosowane zastanie do tego celu automatyczne urządzenie dozujące podchloryn sodu w niewielkich dawkach (powodujące stężenie dopuszczalne chloru nie wyższe niż 0,3 mg/l), które jako takie nie stanowią zagrożenia, mogą jednakże znacznie pogorszyć walory smakowe i zapachowe wody.

Mając na uwadze do celów spożywczych zaleca się korzystanie z wody, która zostanie udostępniona w zastępczym punkcie poboru wody wyposażonym w zbiornik wody o pojemności 4 500 l. Za uciążliwości związane z korzystaniem z wody bardzo przepraszamy. Informacja jest ważna do jej odwołania.